• image
  • image

Deskripsi Produk

Insektisida yang memunyai efek “knock-down” yang tinggi dalam memberantas hama dan serangga, membunuh hama dan serangga secara spontan dengan menyerang system saraf, serta mengendalikan hama ulat dan hama penghisap.

  • Bahan Aktif: Lamda Sihalotrin
  • Kegunaan: Mengendalikan hama ulat dan serangga yang terdapat ada tanaman.

Hubungi Kami